Nesudetingas sprendimas, leidžiantis Jums pakelti užtvarą iš lokalaus kompiuterio, ar, privažiavus su automobiliu – WiFi, 3G tinklo pagalba. Tokiu būdu išvengiate kortelių, papildomo aptarnavimo personalo ir kitų valdymo išlaidų. Galite suteikti laikinąsias užtvaros pakelimo teises renginiui ir išjungti jas po jo.

Bluetooth sprendimas: PROXI VARTAI.

Tai bluetooth pagrindu parengtas sprendimas, pritaikytas vartams ar šlagnaumui. Visas valdymas vykdomas bluetooth sistemos pagalba iš mobilaus telefono aplikacijos pagalba. Susideda iš pačio priedo užtvarai. Informaciją apie įrenginį rasite kataloge.